Inden behandling

Kom gerne 5 minutter før din planlagte tid og udfyld spørgeskemaet på disken.

Behandling

Vi opfordrer generelt til at patienter under 18 medbringer en forældre til 1 gangs-undersøgelse. Dette skyldes at der i et behandlingsforløb kan være tillægsydelser, som vurderes at være gavnlige for resultatet af behandlingen. Derfor er det vigtigt at der første gang aftales hvordan disse situationer håndteres i forhold til betaling.

Persondatapolitik for patientbehandling

Klik på dette link for at læse om vores persondatapolitik for patientbehandling.

Forsikringer

Din forsikring dækker typisk de ydelser, der ligger indenfor den offentlige sygesikring på fysioterapi-området og uden for overenskomst ved osteopati.

Der kan forekomme en egenbetaling som går ud over forsikringsdækningen. Dette er grundet at klinikkens takster er fastsatte og følger ikke den dækning der ydes af ens forsikringsselskab. Oftest stemmer taksterne dog overens. Det er dit eget ansvar at have undersøgt hvad din forsikring dækker.

Patientsikkerhed

Hvis du har oplevet en utilsigtet hændelse på vores klinik, så har du mulighed for at indrapportere hændelsen til Dansk Patientsikkerhedsdatabasen. Det er en utilsigtet hændelse, når du eller din pårørende for eksempel falder og brækker armen, fordi der er vådt på gulvet eller får forsinket behandling, fordi henvisningen fra den praktiserende læge ikke er nået frem til rette modtager.

Link til pjece fra Styrelsen for Patientsikkerhed:
https://stps.dk/da/~/media/9284721F392C4A4FBE738BA50F013C4E.ashx

Patienterstatning

Hvis der sker skade på dig i forbindelse med behandling, som er foregået på vores klinik, så har du mulighed for at indrapportere hændelsen til https://pebl.dk/.

Kopi af journal

Du har mulighed for at få kopi af din fysioterapeutiske journal. Du skal kontakte klinikken/din fysioterapeut, som vil tilbyde en gennemgang af journalen, inden den udleveres.

OBS ! Der påregnes gebyr ved udarbejdelse af status, redegørelse eller svar på andre forespørgsler til bla. forsikring.

Scroll til toppen